Utleie‎ > ‎

Utleie info

Utleie av Nærsnes Grendehus. 

Leieavtalen, vedlagt finner du link til leieavtalen, denne må du skrive ut på papir og  lese nøye. Innbetaling av leiebeløpet gjelder som din vedtakelse av avtalen, og at du aksepterer vilkårene for leien. (Link: Leiekontrakt Nærsnes Grendehus A/L )

Betaling, Leien betales forskuddsvis, senest 2 uker før leieperioden starter.  Bindene avtale for begge parter gjelder fra din innbetalingsdag. Avlyser du et arrangement senere enn en uke før leieforholdets start, refunderes ikke innbetalt leiebeløp. Nøkkel utlevers kun mot fremvist kvittering og underskrevet papirkopi av avtalen.   Se prisliste: utleie@narsnesgrendehus.no

Betal til konto 7136.05.12929. Det er vanligvis ikke depositum, hvis dette ikke opplyses spesielt ved booking. Vask og deponi av søppel er ikke inkludert. Se nedenfor.

Besiktigelse og reservasjon, her må du gjøre avtale besiktigelse og reservasjon: 

(Arne Vadseth, mobil: 99791219, utleie@narsnesgrendehus.no )

Nøkkelutlevering, avtaler du med Knut-Erik Wennerslund, Nærsnestangen 18, 3478 Nærsnes,

Mobil: 958 81 902, Privat: 31 28 16 19. E-post: wennersl@online.no (Ta med kvittering for betalt leie når du henter nøkkel).

Vask/søppel: Leietaker er selv ansvarlig for at lokalene blir grundig vasket. Mopper og kluter vaskes i vaskemaskin, tørkes og henges tilbake på plass.  All søppel fjernes (tas med hjem) og deponeres på en forsvarlig måte.

 

Hilsen fra Nærsnes Grendehus A/L 

v/ utleieansvarlig Arne Vadseth


(Kontakt med Styret i Nærsnes Grendehus A/L: styret@narsnesgrendehus.no )

(Rev. 25.10.19 )